Uri Asaf újjászületései

Uri Asaf reneszánsz ember. Többször is újjászületett, és több életet él. Története Haifában kezdődött 1942-ben. Szülei később visszatértek Magyarországra, itt nevelkedett, majd a hatvanas évektől Jeruzsálemben élt. Egy szerelem, a szenvedélyes életvágy, vagy a személyes sors sajátos küldetése azonban ismét Budapestre hozta, és életműve itt teljesedhetett ki. Igen nehéz hinnem abban, hogy mindez véletlenül alakult így. Reneszánsz embernek neveztem, és a szó aurája a mi közép-európai perspektívánkból olaszos, temperamentumos, irigylésre méltóan mediterrán. Tengert asszociál, végtelen kékséget, tágasságot, a parton áradó színeket, paloták pompázatosságát, civilizációt, mégis természet-közeliséget, szabadságot, széleslátókörűséget, átfogó tudást, elrugaszkodást a sötétségtől, az elnyomástól, az előítéletektől. Uri Asaf sokszínűsége: kémikusi pályája, költészete, festői és fordítói életműve, olykor zenészi kikapcsolódása, szüntelen úton léte, világlátottsága, egész kirobbanó életereje igazolja a reneszánsz példázatot. A sokféleség, az újra és újra születő élet, az újabb és újabb dimenziók azonban engem egy mélyebb, kevésbé derűsebb magyarázatra is késztetnek. Uri Asaf nemcsak sok életet él, hanem sokak helyett kellett élnie. Ahogy a vészkorszak megcsonkított családjaiban nevelkedő gyerekek esetében közismert, Urinak mások életét is pótolnia kellett. Számos újjászületése, sok-sok élete a maga gazdag kreativitásában, a reneszánsz elme sokoldalúsága mellett róluk is szól, helyettük is, a nevükben is beszél. Az emlékezet homályos képein ott állnak mögötte, és ő érzi a tekintetüket, akár verset ír, akár a veszteségre emlékeztető költői naplóbejegyzéseket. Könnyű lenne azt mondanom, hogy másodgenerációs élményanyagával a hozzá közelálló celani, hermetikus versvilágot folytatta, de szimplifikáló volna ez a megközelítés. Kétségtelenül távoli szellemi rokona az önmagára is reflektáló roncsolt nyelvből, az elvesztett otthon színeiből, ízeiből, illataiból dolgozó bukovinai költőnek és társainak. Ők is a bénító veszteséggel dolgoztak mindhalálig, a roncsolt világot, a roncsolt embereszményt, a bizalom elvesztését hiánypoétikai eszközrendszerükkel felmutatva. Uri Asaf költészete azonban emellett egy másik hatást is hordoz. Bár anyanyelvén, magyarul szólal meg, mert élményeit csak ezen az úton tudta valódi költészetbe fordítani, mégis része választott … Bővebben: Uri Asaf újjászületései