Misna magyarul – Nedárim 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Lehet fogadalom fogadalmon belül, de eskü nem lehet eskün belül. Hogyan? Ha például valaki azt mondja: „legyek názir, ha megeszem (ezt a kenyeret),” aztán ismét ezt mondja: „legyek názir, ha megeszem (ezt a kenyeret). ” Annyiszor lesz názir, ahányszor megfogadta.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (2)

Násim Rend

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 13 fejezete van.

 

NEDÁRIM 2/1

A következő fogadalmak érvénytelenek: amit a tiédből eszem, az olyan hulin (profán), mint a disznó húsa, vagy mint a bálványimádás, vagy mint az állat bőre, vagy a dögtetem és a tréfli,[1] a nyüzsgő férgek, a csúszó-mászók, vagy mint Áron tésztája,[2] és adománya. Ezek a fogadalmak mind érvénytelenek. Ha valaki azt mondja a feleségének: „nekem te olyan vagy, mint az anyám”, ehhez megfelelő indok szükséges, hogy ne hasson frivolnak a fogadkozás. Ha valaki azt mondja: „konám,[3] (pl. átkozott legyek) ha elalszom, ha járok, ha beszélek”, vagy ha valaki azt mondja a feleségének: „konám, ha együtt hálok veled”, az olyan, mint aki az adott szavát megszegi. Ha esküszik,[4] hogy nem fog „aludni” (meghatározott ideig), se „beszélni”, se „sétálni”, tiltott eskünek számít.

 

NEDÁRIM 2/2

(Ha azt mondja) „legyen korbán, hogy nem eszem a tiedből”, Korbánra[5] esküszöm, vagy „korbán (legyek), ha eszem a tiedből,” „ha nem eszem a tiedből, az nem áldozat (korbán) a számomra” – ezek nem kötelező fogadalmak. (Ha azt mondja:), „esküszöm, hogy nem eszem a tiedből” „esküszöm, hogy eszem a tiedből”, „nem esküszöm, hogy nem eszem a tiedből” – esküje érvényes. (Ezekben a példákban) az eskü szigorúbb, mint a fogadalom. De a fogadalmakban lehet nagyobb szigorúság, mint az esküben. Hogyan? Ha valaki azt mondja: „esküszöm arra a szukára, (sátor) amit emelek,” „arra a lulávra,[6] amit kézbe veszek,” arra a tefilinre,[7] amit felkötök, ezek mint fogadalmak, köteleznek, de mint eskü, nem, mert az ember nem esküszik a parancsolat ellenében.

 

NEDÁRIM 2/3

Lehet fogadalom fogadalmon belül, de eskü nem lehet eskün belül. Hogyan? Ha például valaki azt mondja: „legyek názir, ha megeszem (ezt a kenyeret),” aztán ismét ezt mondja: „legyek názir, ha megeszem (ezt a kenyeret). ” Annyiszor lesz názir [8] ahányszor megfogadta. Ha azt mondja: „esküszöm, hogy nem eszem (meg ezt a kenyeret),” majd újra esküszik: „esküszöm, hogy nem eszem”, és aztán eszik belőle, csak egy esküre köteles.

 

NEDÁRIM 2/4

Meghatározatlan fogadalom szigorúan ítéltetik, ha azonban meghatározott, megítélése könnyebb. Hogyan? Ha (például) azt mondja: „legyen számomra ez sózott hús, vagy legyen ez libációra való bor”. Ha az egekre fogadkozott, a fogadalom tilos, ha tiltott áldozatra fogadkozott (pl. ávodá zárá) szabad. Ha csak úgy (meghatározatlanul) mondta, tilos. Ha azt mondta: „legyen ez számomra herem,[9] (ha az mondja), hogy ezt az egek nevében mondta, tilos. Ha a papok nevében mondta, megengedett. Ha csak úgy mondta, (héb. sztám), tilos. Ha a tized nevében esküszik, pl. állat után fizetendő tizedre (máászer behemá), tilos. Ha gabonára esküszik, szabad. Ha csak úgy (sztám) esküszik, tilos. Ha azt mondja, legyen ez számomra olyan, mint a trumá. Ha ezt templomi adománynak szánta, tilos. Ha a magtárból való adományra gondolt: szabad. Ha csak úgy mondta: tilos. Az előbbiek Rabbi Meir szavai. Rabbi Jehuda azt mondja: csak úgy, trumára esküdni Judeában tilos, Galileában: szabad, mivel Galilea lakói nem jártasak a szentélynek adományozott trumá szokásában. Tiltások, (sztám hárámim) tiltás „csak úgy”, Júdeában megengedett, Galileában tilos, mivel Gálilea lakói nem jártasak a papi tiltásokban,[10]

 

NEDÁRIM 2/5

Ha valaki fogadkozik, (pl. a tengerre nézve), vagy azt mondja: „áldozati (ajándékra) esküszöm”, aztán azt mondja: „királyi ajándékra esküszöm”, vagy azt mondja: „figyelj, én magam leszek a korbán”, és aztán hozzáteszi: „csak erre a csontra esküdtem, amely a kezemben van”, (vagy ha azt mondja): „feleségem minden ajándéka tőlem való”, és aztán így folytatja, az első feleségemről mondtam, akitől elváltam. Az elhangzott fogadkozásokkal kapcsolatban, nem kell azokat kivizsgálni, hogy fenntarthatók-e, vagy sem. De Rabbi Meir szerint, ha kivizsgálják ezeket (fogadalmakat) szigorúan bánnak (a fogadkozóval). Bölcsek azonban azt mondják: megtanítják őket, hogy ne fogadkozzanak felelőtlenül.

[1] Megfelel a héb. nevelá és trefá kifejezéseknek

[2] Áron tésztája, amely a kohánim első adománya volt

[3] konám: sémi eredetű szó, lehet eskü vagy átok

[4] A korábbiak nem eskűk, hanem fogadkozások voltak

[5] Korbán jelentése itt: áldozat, ajándék

[6] luláv: pálmaág a szukot (sátoros ünnep) kelléke

[7] tefilin: imaszíj

[8] NÁZIR fogadalom harminc napra érvényes

[9] herem: tiltott

[10] A legtöbb pap Judeában él.

támogatás
Pop up banner1

Címkék:Misna, Nedárim

[popup][/popup]