Misna magyarul – Jevamot 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha egy izraelita lánya paphoz megy feleségül, vagy a pap lánya izraelitához megy feleségül és fiúgyermeket szül neki, majd ez a fiú viszonyt folytat egy rabszolganővel, aki fiút szül. Ez a fiú rabszolgának számít.”

Képünk illusztráció

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Násim (Asszonyok) rendjének első traktátusa a Jevamot, (magyarul sógorházasság) szabályaival foglalkozik. Ha valakinek a fiútestvére gyermek nélkül meghal, az illető (ugyanattól az apától) köteles feleségül venni az özvegyet, hogy „nevet” állítson az elhunytnak, (ld. MTörv 25, 5-10).

Az ilyen házasságkötés neve héberül jibum (latinul levirátus). Ha a testvér családi állapotát folyatni kívánó férfi, héb. jávám, vagy a férfitestvérnek szánt asszony (jevámá) nem akarják folytatni a rokoni kapcsolatot, akkor a jibum helyébe lép a hálicá, a házasság alól való felmentés, szimbolikus módon a szandál lehúzása, amely a családon kívüli házasság számára is szabaddá teszi az özvegyet.

 

Misna Jevámot 7

Jevámot 7/1

Özvegyasszony, (aki hozzáment) a főpaphoz, vagy egy elvált nő, vagy egy (férjezett) hálucá, aki (közönséges) paphoz ment feleségül, férjeiknek melog rabszolgákat[1] és con bárzel rabszolgákat[2] adnak hozományként. A melog rabszolgák nem ehetnek a papi adományból (trumát kohánim), a con bárzel rabszolgák ehetnek. A következőket tekintik melog rabszolgáknak: azokat, akiknek halála a feleség veszteségét jelenti, ha hasznot hoznak, az a feleség haszna. Megélhetésükről a férj gondoskodik, pedig nem ehetnek a papi adományból. A következőket tekintik a con bárzel rabszolgáinak: kiknek halála a férj veszteségét jelenti, ha hasznot hoznak, az a férj haszna. Mivel a férjnek gondoskodnia kell az ellátásukról, ehetnek a papi adományból.

 

Jevámot 7/2

Ha egy izraelita lánya kohénhez (pap) megy feleségül, és rabszolgákat is hozott magával, akár melog rabszolgákat, vagy con bárzel rabszolgákat, ők is ehetnek a papi adományból. Kohén lánya, aki izraelitához ment feleségül, és magával hozta a melog rabszolgáit és a con bárzel rabszolgáit, ezek nem ehetnek a papi adományból.

 

Jevámot 7/3

Izraelita lánya, aki kohénhez ment felségül, aki ezután meghalt, de az asszony várandós, az asszony rabszolgái[3] nem ehetnek a papi adományból, a magzat joga miatt. A „megnemszületett” magzat megtiltja a részesedést, és nem adja át a (papi adományból való részesedés) jogát a rabszolgának – ez Rabbi Joszi véleménye. A Bölcsek azt mondták neki: Mivel izraelita lányának kohénnel való házasságáról tanúskodsz, ugyanígy van a pap lányával, aki paphoz ment feleségül, aki meghalt, és őt állapotosan hagyta, rabszolgái ugyanúgy nem ehetnek az adományból, a „megnemszületett” magzat[4] joga miatt.

 

Jevámot 7/4

A magzat[5], a jávám, a jegyes[6], a süketnéma[7] és a kilenc éves és egynapos gyermek[8] akadályt jelent a papi adományra való jogát illetően,[9] és nem adhatja át ezt a jogot. Ha kétség merül fel a kilenc éves és egy napos korát illetően, vagy nem látszik rajta, hogy kinőtt két szőrszál (a pubertás kor jele). Ha egy ház ráborult valakire, és az ő fiútestvérének lányára, és nem tudni melyik halt meg először, a rivális (aki második feleség) hálicát végez és a jibum (sógorházasság) aktusára nem kerül sor.

 

Jevámot 7/5

Aki nemi erőszakot alkalmaz, a csábító, vagy a szellemileg sérült, nem foszthatja meg a kohén lányát a papi adománytól és (az említett három) nem láthatják el őt[10] a papi adomány jogával. Ha azonban az említett három nem léphet be Izrael gyülekezetébe, nem foszthatják meg a nőt (feleségüket) a papi adomány élvezeti jogától. Hogyan? Ha egy izraelitának nemi kapcsolata van a pap lányával (akár beleegyezésével vagy beleegyezése nélkül) továbbra is ehet a papi adományból. Ha a nő állapotos lesz, nem ehet belőle. Ha a terhessége megszakad, ehet. Ha a kohénnek viszonya van egy izraelita nővel, az izraelita nő nem ehet (a papi adományból). Ha terhes lesz, továbbra sem ehet. Ha szült, ehet. Így a fiú ereje nagyobbnak bizonyul az apáénál. Rabszolga, aki együtt hál a nővel, megfosztja őt az adománytól, de ha megtermékenyítette, nem fosztotta meg. Hogyan? Ha egy izraelita lánya paphoz megy feleségül, vagy a pap lánya izraelitához megy feleségül és fiúgyermeket szül neki, majd ez a fiú viszonyt folytat egy rabszolganővel, aki fiút szül. Ez a fiú rabszolgának számít. Ha a fiú apjának anyja izraelita lánya volt, aki paphoz ment feleségül, nem ehet az adományból. Ha az anya kohén lánya volt, ehet az adományból. Mamzer,[11] megfosztja őt, illetve részesíti őt az adományból. Hogyan? Ha az izraelita lánya paphoz megy feleségül, vagy a pap lánya izraelitához, és lányt szült neki és ez a lány rabszolgával vagy idegennel házasodott össze, és ebből a viszonyból fiú születik, a fiú mamzer. Ha az anyjának anyja izraelita nő volt, és paphoz ment feleségül, ehet a papi adományból. Pap lánya, és izraelitához ment nőül, ehet a papi adományból.

 

Jevámot 7/6

Főpapnál előfordulhat, hogy megfoszt valakit attól, (hogy egyen a papi adományból). Hogyan? Ha egy pap lánya izraelitához megy nőül, és leánygyermeket szül neki, és ez a lány paphoz megy nőül, az ő fiúgyermekéből főpap lehet, aki dolgozhat az oltárnál, anyját részesíti a papi adományból, de elveheti az adományt anyjának anyjától, aki ezt mondja: Bárcsak ne lenne az unokám főpap, aki megfoszt engem a trumától.

[1] Melogávdé melog, olyan rabszolga hozomány, amely nem kerül be a házassági szerződésbe.

[2] (ávdé) Con barzel, olyan rabszolga, vagy vagyoni tárgy, amit felírnak a házassági szerződésbe.

[3] Rabszolgái: a con bárzel féle rabszolgák.

[4] A magzat elméletileg először részesülne a trumából.

[5] Magzat: akinek anyja kohén lánya, aki izraelitával házasodott, vagy izraelita lánya aki pappal házasodott, aki állapotosan hagyta mielőtt meghalt.

[6] Jegyes: pap vagy izraelita lánya.

[7] Süketnéma, akinek házassága csak rabbinikusan érvényes,

[8] Kilenc évesen felül a felnőtt kapcsolat kezdetét jelenti.

[9] Akadály: a pap lánya számára.

[10] Ha kohaniták.

 [11] Mamzer: zsidó férfi és nő közti tiltott kapcsolatból született gyermek.

támogatás
Pop up banner

Címkék:Jevamot, Misna

ad joint40 ad dutch40 ad mazsok40 mti_hirfelhasznalo